Підгаєцький ЗДО "Журавлик", Підгайці
Тернопільська область, Тернопільський район

Хореограф

Тесляк Мирослава Володимирівна

Посада: керівник хореографічного гуртка "Росинка"

Освіта: вища

Закінчила у 2015 році Державний вищий навчальний заклад " Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника" за спеціальністю "Хореографія". Здобула кваліфікацію "балетмейстер народної хореографії, викладач фахових дисциплін, артист балету".

Танець - наймиліша хвилина, якої потребує дитина для всебічного виховання її молоденького тіла, розуму та її індивідуальних здібностей.

В. Верховинець

 

Хореографічна компетентність – це здатність дитини радіти своїм хореографічним досягненням, естетично насолоджуватися музикою і танцем, визначити красу танцю за власними критеріями. По – партнерськи взаємодіяти з дорослими і дітьми, застосовувати творчий танцювальний досвід у повсякденних ігрових, побутових, святкових, життєво різноманітних умовах.

 

 В   нашому закладі   працює  хореографічний гурток  «РОСИНКА», керівник   Тесляк (Свінціцька)Мирослава Володимирівна,  який  містить в  собі   великі можливості для різних проявів дітей та різнобічного формування особистості дитини.

Гурток з хореографії "РОСИНКА" надає дітям нашого дитячого закладу можливість:
 

1. Ознайомитися з зразками хореографічного мистецтва:
     а) перегляд та участь в  концертній діяльності нашого закладу;
     б)телепередач;
     в) музичних та хореографічних  фільмів та мультфільмів.

 

2. Вивчати хореографічні елементи танців:
     а) народних;
     б) бальних;
     в) сучасних.

 

3. Підбирати хореографічні рухи до музики (самостійно та з допомогою викладача).
 

4.Виступати на святах, концертах та розвагах.
 

  ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА               

Хореографія  як  вид музично-ритмічного виховання  є важливим засобом навчання дітей вмінню емоційно відгукуватися на музику, розвитку сприймання музичних образів. Хореографія розвиває у дітей дошкільного віку вміння естетично  ставитися до краси оточуючого світу, гармонії, творчості; допомагає формувати емоційно-ціннісне ставлення  до навколишнього.  Завдяки заняттям з хореографії діти вчаться вразливості, грації, вишуканості.
 
             

Змістом роботи  гуртка «РОСИНКА»  є:
 

 1. Діяльність сприймання  і ознайомлення з особливостями музично-хореографічного мистецтва, зі спеціальною «мовою» музично-рухового образу.
 2. Дитяча художньо-практична діяльність у двох її проявах – музично-хореографічного  виконавства і виконавської музично-хореографічної  творчості.

        Зміст і структура занять у гуртку  відповідають віковим особливостям розвитку дошкільників, провідній ігровій діяльності дітей та історичній логіці розвитку хореографічного мистецтва. Діти здатні збагатити елементарний досвід сприймання танцювальних рухів і образів, способів їх виконання, набувають нового досвіду художньо-практичної діяльності танцювального виконавства та дитячої виконавської творчості у співробітництві з педагогом і одне з одним, переймаючи від дорослого образну мову  і більш різноманітний хореографічний досвід, перетворюючи його на свій власний, набуваючи практики експериментування у царині рухів  і таночків.
         

Принципи, за якими будується робота гуртка «РОСИНКА» :

 1. Принцип сенситивності  дошкільного віку для музично-рухового розвитку, єдності розвитку, освіти,  виховання  і навчання. Своєчасне залучення дітей до хореографічної діяльності.
 2. Принцип природовідповідності. Актуалізація дитячої активності. Урахування вікових можливостей та індивідуальних природних задатків.
 3. Принцип єдності культури і освіти, орієнтування на національні пріоритети освіти дітей  в Україні. Коріння розвитку, освіченості людини – у надбаннях людської культури. Зміст освіти дошкільника ґрунтується передусім на вітчизняних надбаннях.
 4. Принцип особистісно - орієнтованої та індивідуально-диференційованого підходу до дитини у процесі занять гуртка. Орієнтація на особистісні, вікові особливості дітей, статеві відмінності хлопчиків і дівчаток, індивідуальні виконавські можливості, розвиток здібностей, інтересу до мистецтва, здатності захоплюватися танцем.
 5. Принцип узгодження занять колективних, підгрупою, парних та індивідуальних.

 
         Метою роботи хореографічного гуртка «РОСИНКА» є:

 1. Сприяння індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва у процесі власної мистецько-практичної діяльності, взаємодії з педагогом і дитячим колективом.
 2. Формування  елементарних основ хореографічної культури.
 3. Збалансування у дитині фонду її бажань з інтересами, смаками, любов’ю до мистецтва танцю, потребою у репродуктивно-продуктивному танцюванні, у виконанні танців для себе і для інших.
 4. Збалансування  у дитині фонду її  можливостей з музично-хореографічними здібностями, уявленнями про хореографічну діяльність, танцювальними навичками, творчими уміннями, елементарними знаннями і поняттями щодо мистецтва танцю.

 

     Основне завдання хореографічного гуртка «РОСИКА» задовольнити зацікавленість дітей у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуття ритму, формування основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні.

 

 

Логін: *

Пароль: *