Підгаєцький ЗДО "Журавлик", Підгайці
Тернопільська область, Тернопільський район

Звіт ЗДО

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПІДГАЄЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД : ПІДГАЄЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЖУРАВЛИК» (ЯСЛА-САДОК)

ОБЛ..ТЕРНОПІЛЬСЬКА , М.ПІДГАЙЦІ,ВУЛ.БОДНАРСЬКА 8а, 48000

 e-mail dnz_zhuravlik@ukr.net

 

 

ЗВІТ

РОБОТИ ДИРЕКТОРА

ПІДГАЄЦЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЖУРАВЛИК»

2021-2022 н. р.

 

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснюється директором Мигелич О. Б. Загальний педагогічний стаж роботи  27 років.

     Своєю метою діяльності визначила —забезпечення реалізації прав дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволенні потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні у дошкільному закладі  належних умов для забезпечення гармонійного фізичного, духовно-морального , патріотичного, емоційно-ціннісного, художньо-естетичного, креативного розвитку дошкільників.

     Щоб здійснити на сьогоднішній день освітні завдання за державними стандартами, велику увагу приділяю охопленню дітей до дошкільного навчального закладу.  За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 220 місць для дітей від 2 років  до 6(7)років, проте в зв’язку з орендою приміщення школою – 165 місць. Спискова чисельність дітей закладу становить 166 дітей.

    Прогнозуючи та плануючи роботу по комплектації дітей мною була відпрацьована кількість заяв від батьків. Групи комплектувались  на 01 вересня 2022-2023 навчального року.  Прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснювався  протягом навчального року  згідно поданих заяв від батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини. Дані про дітей за згодою батьків зберігаються в сестри медичної старшої ЗДО.

     Охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річок по території Підгаєцької міської ради є 100%.

    У закладі діє гнучкий режим перебування дітей, відповідно до запиту батьків: повний день 9 годин.

Роботу дошкільного навчального закладу та освітній процес  забезпечують 12 вихователів, 1 вихователь-методист. 1 інструктор з фізкультури, 1 музичний керівник, 1 керівник гуртка, 4 асистенти вихователя. 

     Впродовж звітного періоду прийнято до закладу  3  молодих спеціалісти. Відповідно до типових штатних нормативів від 04.11.2010 №1055 дошкільний заклад  забезпечений кадрами на 100%. В зв’язку з виробничою необхідністю поставлено питання за рахунок спеціального фонду ввести додаткові посади: логопеда, дефектолога, психолога, соціального педагога. Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по Підгаєцькому ЗДО на початку навчального року.  Серед  педагогів вищу фахову освіту мають 11 осіб, 10 –  неповну вищу освіту, це позитивно впливає на якість освітньої роботи з дітьми.

   Згідно річного плану на 2021-2022 н. р. в дошкільному навчальному закладі методична робота з кадрами була спланована по трьох напрямках: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта. Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

   Педагоги закладу протягом року постійно підвищували свій професійний рівень відвідуючи практикуми, семінари-практикуми, колективні перегляди занять та майстер-класи.

У дошкільному навчальному закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на п’ять років. При тернопільському ОКІППО курсову підготовку пройшли  вихователь-методист Жилич М. Д., вихователь Ващак Б. Б . У 2021 -2022  навчальному році атестовано  вихователя Соляк Н. П. на підтвердження 11 тарифного розряду та педагогічного звання «вихователь-методист».

Управлінська діяльність  здійснювалась директором ЗДО на підставі Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», “Положенням про дошкільний навчальний заклад”, чинного  Статуту  закладу дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими  актами.                             

      Постійно контролювалося виконання завдань річного плану. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, охорони праці, цивільного захисту, медичною роботою, проведенням освітньої, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору.

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою управлінської діяльності директора у співпраці з профспілковим комітетом ЗДО. Впродовж 2021-2022 н. р. року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду за підсумками роботи за рік та матеріальну допомогу на оздоровлення. 

   Організація методичної роботи здійснювалася відповідно до нормативно-правових документів:  Базового компонента дошкільної освіти як державного стандарту, “Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді”, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», парціальних освітніх програм та навчально-методичної літератури, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України та схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

   З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань освітньої роботи з дошкільниками, спонукала до проведення діагностування, анкетування педагогічних кадрів. Це дало можливість визначити рівень знань педагогів  та надати методичну допомогу у вирішенні проблемних питань які потребували підвищеної уваги і збагатити знання педагогів з педагогіки і психології дитячої.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів.

  З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року.  Також оформлена передплата на періодичні видання: «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Сестра медична старша».

  Осередком методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідний наочний, методичний, літературний матеріали та педагогічні посібники . У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо), методичні розробки. Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовується педагогами під час освітнього процесу.

    Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив ЗДО ставить перед собою на 2021-2022 н. р. такі завдання:

  1. Продовжувати роботу над науково-методичною проблемою «Народознавство як

засіб духовного виховання дошкільників».

  1. Організувати роботу по формуванню у дітей ціннісного ставлення до власного

здоров’я, мотивації щодо здорового способу життя, дотримання доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу.

  1. Продовжувати надавати освітні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивних

групах для дітей з ООП.

  1. Спрямувати увагу та розвиток основ патріотичної свідомості дошкільників з

високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно-патріотичного виховання.

  1. Активізувати використання українських народних ігор зі словесним супроводом,

творів художньої літератури та творів українського фольклору як на заняттях, так і під час проведення режимних моментів.

  1. Реалізувати освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

шляхом інтеграції змісту дошкільної освіти через формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, цілісної картини світу, елементарних математичних уявлень, компетентної поведінки у різних життєвих ситуаціях і здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності.

     Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

         З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року вихователі підвищували  свій професійний рівень на засіданнях різних методичних об’єднань Підгаєцької територіальної громади, приймали участь в перегляді відкритих заходів за участю дітей, педагогів та батьків.

    З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради:

Про підсумки роботи ЗДО у 2020-2021 н. р. та пріоритетні напрямки та завдання діяльності педагогічного колективу на 2021-2022 н. р. (вересень):

1.Вибори секретаря засідання педради

2.Аналіз роботи ЗДО в літній оздоровчий період.

3.Презентація та затвердження річного плану роботи ЗДО на 2021-2022 н. р.

4.Вибір програм, за якими буде працювати ЗДО в 2021-2022 н. р. Затвердження форм планування освітнього процесу, розкладу занять.

5.Ознайомлення з особливостями інклюзивної дошкільної освіти.

6.Ознайомлення педагогів з планом атестації та проходженням курсової перепідготовки.

7.Готовність груп до нового навчального року.

Формування почуття національної свідомості та любові до рідної землі у дітей дошкільного віку засобами мистецтва (грудень):

1.Аналіз виконання рішень попередньої педради

2.Вплив мистецтва на виховання патріотичних почуттів дошкільників.

3.Формування знань дошкільників про види мистецтва та жанри живопису.

4.Нетрадиційні підходи до роботи з дітьми.

5.Проведення інтегрованих занять та їх значення у вихованні дітей.

Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку (лютий):

1.Аналіз виконання рішень попередньої педради

2.Завдання та показники комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей.

2. Методи інтерактивної взаємодії та мовленнєвого спілкування.

3. Мовленнєва компетентність у площині оволодіння основами грамоти.

4. Участь батьків у процесі розвитку мовленнєвої компетентності дітей.

5.Рівень мовленнєвого розвитку та знання з основ навчання грамоти майбутнього першокласника. Вимоги до якості мовлення педагога.

Про підсумки роботи ЗДО в 2021-2022 н. р. (травень)

1.Аналіз виконання рішень попередньої педради

2.Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік.

3. Життєва компетентність дошкільників як складова формування шкільної зрілості майбутнього школяра в умовах НУШ.

4.Пропозиції щодо вдосконалення освітньої роботи ЗДО в наступному навчальному році.

5.Організація роботи ЗДО та затвердження плану роботи на літній оздоровчий період.

6.Аналіз методичних посібників з безпеки життєдіяльності.

Педагогічні працівники закладу протягом року проводили практикуми, семінари-практикуми, колективні перегляди занять , конкурси, свята та розваги, а саме:

Практикуми:

1. Я в гармонії зростаю й небезпеки уникаю.

2. Зберігаємо природу для збереження людського роду.

3.Заняття-квест «У пошуках весни».

Колективний перегляд занять:

1. На гостини до Сороки.

2. Подорож Червоної Шапочки.

3. Ой весела в нас зима.

4. «Щоб навчатись, розвиватись – у пісочку треба гратись».

5. «Пишається над водою червона калина»

Семінари-практикуми:

1.Роль забавлянок у процесі формування зв’язного мовлення у дітей раннього віку.

2. Подорож на планету барвистої музики.   

3.Формування у дітей молодшого дошкільного віку патріотичних почуттів через виховання поваги до родини.

Конкурси:

1. Конкурс-огляд групових приміщень, ігрових майданчиків щодо готовності до нового навчального року.

2.   Фото-вернісаж  «Сімейний відпочинок».

3. «Дари осені» - конкурс на кращі композиції.

4. Ялинкові прикраси своїми руками.

5. «Кошик до Великодня» – творчість  дітей і батьків.

6. Колаж малюнків «щасливе дитинство»

Свята та розваги:

1.«Осінь знов до нас прийшла у село і в місто…»

2. «Миколай іде з дарами тільки з ласки тата й мами»

3. Йде у хату коляда

4.Зима з весною зустрічається

5. «Родина, родина від батька до сина…»

6. «Ти матусенька моя, я – кровиночка твоя»

7. Прощавай садок дитячий.

Педгодини проводилися кожного тижня в середу та індивідуальне консультування (вересень, жовтень, листопад, грудень, березень, квітень, травень).

   Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації освітнього процесу. Педагогічний колектив ЗДО протягом 2021 - 2022 навчального року впроваджував у практику ефективні навчально-методичні системи, застосовував нетрадиційні підходи до роботи з батьками, впроваджував інноваційні форми освітньої роботи, реалізовував різноманітні проекти. Протягом 2021-2022  навчального року заклад дошкільної освіти приймав активну участь в усіх заходах. Проведених в Підгаєцькій територіальній громаді, з метою розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи.

    Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

   введення воєнного стану з 24 лютого, який триває по сьогоднішній день;

        з березня місяця відсутній музичний керівник.

     За результатами вивчення освітнього процесу формулюються

висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану освітньої діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за

допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу стану фізичного та психічного здоров’я дітей.

     Протягом березня-травня 2022 року (онлайн)  було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі, розвиток дрібної моторики руки.

     Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу - синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, розподілення, переключення).

    Узагальнені результати обстеження дітей старшого дошкільного віку та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти свідчать, що випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація.

     З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив закладу проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ЗДО спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

      З метою підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків,

формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив закладу у 2021-2022 н. р. приділяли велику увагу (онлайн):

- формуванню тісного взаємозв’язку закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

- проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх

вікових групах;

- проведенню оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками, а також

пропагандистської роботи з питань прав дитини;

- особистісній діагностиці дітей та батьків з метою вивчення дитячо-батьківських відносин з подальшою консультативно-корекційною роботою.

  У ЗДО  здійснюється соціально-педагогічний супровід дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей одиноких матерів, надається психолого-педагогічна консультативна допомога.

    Завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів було зміцнено матеріальну базу закладу.

     Для успішного становлення особистості, забезпечення гармонійних відносин між дитиною та навколишнім світом, сприяння розвитку світосприйняття, велика увага приділялася  удосконаленню розвивального  середовища в ЗДО у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички. Протягом року в усіх вікових групах оновлювались, доповнювались  створювались тематичні осередки для певного виду діяльності дітей таким чином, щоб діти могли обрати вид діяльності та спосіб її реалізації – ігровий, книжковий, мистецький, будівельний тощо. З метою патріотичного виховання  дітей в усіх вікових групах створені національні куточки, міні-музей методичного кабінету насичені, як відносно малими предметами та іграшками, стендами, альбомами, книгами, предметами побуту українців.

    В системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та Підгаєцької СЗОШ І ст. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

      Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку.          

    Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання. Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

     В оздоровчий період в ЗДО були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.  Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування. Було збільшено кількість екскурсій в природу в порівнянні з навчальним роком, систематично проводилися розваги на свіжому повітрі.    

    Заклад дошкільної освіти має медичний кабінет. Його обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує сестра медична старша.  

        Педагогами враховується аналіз стану здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовувальних заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. У кожній віковій групі проводяться антропометричні вимірювання відповідно до яких здійснюється маркування меблів та індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

     Аналіз захворюваності проводиться сестрою медичною старшою на основі даних статистичного звіту, що базуються на матеріалах медичної документації, яка ведеться щоденно.  

     Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

          Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директору, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

         Фізкультурно-оздоровча робота та пропаганда здорового способу життя була і залишається одним із провідних питань ЗДО.

 На постійному контролі  знаходиться стан підготовки дітей 5-ти річного віку до навчання в школі.

Аналіз роботи з профілактики захворювань і оздоровлення дошкільників

Сестра медична старша забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались  на  виробничих нарадах, групових  батьківських зборах, ухвалювались  дієві  рішення, про що свідчать протоколи проведених заходів.

     В закладі постійно здійснювався контроль як за станом здоров'я дітей, так і за організацією повноцінного, якісного харчування.

     Постійно контролюється якість продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей здійснюється  контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби, ведеться необхідна документація.

     Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню.

     На основі накопичувальної відомості обліку витрати продуктів на одну дитину, проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування.   

     На належному рівні організована робота персоналу по харчуванню дітей. Випадків харчових отруєнь, кишкових захворювань протягом року не було.

   Протягом року відбувалася тісна співпраця з батьківським загалом. На засіданнях загальних, групових батьківських зборах вирішувалися питання покращення матеріально-технічного бази ЗДО,  організація дозвілля дітей.   Батьки вихованців були активними учасниками виставок, конкурсів, що проводилися в закладі, допомагали у підготовці сценічних костюмів, оформленні приміщень до свят, у виготовленні експозиційних матеріалів на  конкурси, виставки залучилися до акцій.   Хочеться  висловити щирі слова вдячності  всім батькам, діти яких відвідують наш заклад, за їх фінансову підтримку, розуміння наших спільних потреб, небайдуже ставлення до розвитку і удосконалення закладу та його роботи в цілому, за те що довіряють нам виховання своїх дітей.

Всі матеріальні цінності подаровані батьками, спонсорами обліковані через бухгалтерію управління освіти відповідними актами та внесені   в  книгу обліку матеріальних цінностей ЗДО.

    Поряд з вищевикладеним, слід зазначити, що є у нас і проблеми: заміна котлів опалення, встановлення шатрового даху, полове покриття та оснащення підвального приміщення, ремонт туалетної кімнати старшої групи, капітальний ремонт кухні, придбання спортивного  інвентарю, обладнання для кухні та пральні. Розв’язання цих проблем будуть пріоритетними завданнями в  наступному році для зміцнення матеріальної бази та покращення умов перебування дітей в нашому садочку.

 

На державному рівні цей процес забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Нормативно-правове забезпечення

 https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu/pedagogam-zakladiv-doshkilnoyi-osviti/normativo-pravovi-akti

Закон України:

Листи МОН: 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти. 

 

Логін: *

Пароль: *